Uygulama Alanlarımız

ESKO MODELİ aşağıdaki müşteri gruplarına özellikle önerilmektedir;

 • Aylık elektrik tüketimi 150.000 kwh olan tüm Ticari işletmeler
 • Yüksek miktarda doğalgaz kullanımı olan endüstriyel tesisler( aylık 35.000 Sm3 üstü)
 • Yüksek miktarda ısı/soğutma ihtiyacı olan tesisler
 • Oteller (özellikle 12 ay çalışanlar)
 • Havalimanları
 • Hastaneler
 • Alışveriş merkezleri
 • Üniversiteler
 • 500 konut ve fazlası olan siteler

“Sizin İçin Yapacağımız İnceleme Ve Değerlendirme Çalışması Sonrasında Uygunluk Durumunuza Birlikte Karar Verelim.”

Kojenerasyon Sisteminin Avantajları

Neden Kojenerasyon ?İşletmeler kojenerasyon sistemleri sayesinde %90 ‘lara varan yüksek enerji verimi ile elektrik ve ısı elde ederken, diğer yandan enerjinin tüketim yerinde üretilmesi sonucunda iletim veya dağıtım şebekesine bağımlılık en aza indirilir. Bu sayede işletmeler şebeke kesintilerinden veya dalgalanmalarından dolayı karşılaşmakta oldukları üretim kayıplarının ve kalite problemlerinin de önüne geçerler; kesintisiz bir enerji sayesinde kesintisiz bir hizmet ve üretim gerçekleştirirler.

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin; yüksek enerji verimliliği, teknik kazanımlar ve ekonomik avantajlar yanında diğer önemli bir faydası ise temiz bir enerji üretim yöntemi olmasıdır. Bu sistemler sayesinde doğaya salınan karbon emisyonlarında kayda değer bir azalma sağlanmakta ve işletmelerin üretimlerini doğaya saygılı bir biçimde sürdürmelerinin yolu açılmaktadır.

Kojenerasyon Yararları

Makro Düzeyde

 • Yüksek birincil enerji kullanım verimliliğinin sağladığı yerel veya ithal enerji kaynaklarının tasarrufu
 • Enerji çevriminin tüketim yerinde gerçekleştirilmesi sonucunda elektrik enerjisi iletim ve dağıtım kayıplarının yok edilmesi.
 • Merkezi santrallara göre daha kısa inşaat ve devreye alma sürelerinin sağladığı hızlı elektrik enerjisi arz satışı.
 • Üretilen yararlı ısı güç birimi başına çevreye atılan katı, sıvı ve gaz madde miktarının, yalnız elektrik üreten merkezi enerji santrali veya yalnız buhar üreten bir endüstri kazanına göre daha az olması.
 • Sanayi tarafından tüketilen elektrik enerjisinin az sayıda merkezi santral yerine, dağılmış bir şekilde endüstriyel tüketim yerlerinde üretilmesinin ulusal güvenliğe sağlayacağı katkı.

İşletme bazında:

 • İşletmenin azalan toplam enerji giderleri, nihai ürün kalitesini düşürmeden maliyetini azaltacak, şirketin rekabet gücü artacaktır.
 • İşletmenin enerji temin güvencesi olacak, üretim kesintilerinin yol açtığı ziyanlar ortadan kalkacaktır.

Neden Kojenerasyon

İşletmeler kojenerasyon sistemleri sayesinde %90 ‘lara varan yüksek enerji verimi ile elektrik ve ısı elde ederken, diğer yandan enerjinin tüketim yerinde üretilmesi sonucunda iletim veya dağıtım şebekesine bağımlılık en aza indirilir. Bu sayede işletmeler şebeke kesintilerinden veya dalgalanmalarından dolayı karşılaşmakta oldukları üretim kayıplarının ve kalite problemlerinin de önüne geçerler; kesintisiz bir enerji sayesinde kesintisiz bir hizmet ve üretim gerçekleştirirler.

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin; yüksek enerji verimliliği, teknik kazanımlar ve ekonomik avantajlar yanında diğer önemli bir faydası ise temiz bir enerji üretim yöntemi olmasıdır. Bu sistemler sayesinde doğaya salınan karbon emisyonlarında kayda değer bir azalma sağlanmakta ve işletmelerin üretimlerini doğaya saygılı bir biçimde sürdürmelerinin yolu açılmaktadır.

Türkiye gibi gelişmekte olan ve enerji kaynakları bakımından da zengin olmayan ülkeler için enerjinin verimli kullanılması öncelik arz etmektedir. Bu bağlamda enerji israfının minimize edildiği birleşik ısı ve güç sistemleri her geçen gün popülerliğini arttırmakta ve büyük üretim hacmine sahip birçok firma tarafından kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Kojenerasyon & Trijenerasyon

Elektrik ve ısı enerjisinin aynı anda üretildiği sistemdir. Bu şekilde tek bir yakıt girdisi ile tüketicinin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği gibi aynı zamanda binanın ısıtılması, sıcak su ihtiyacı veya endüstriyel tesislerde kullanılan buhar veya kızgın yağ elde edilebilir.

Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin % 30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe “kojenerasyon” denir.

TRİJENERASYON sistemlerinde ise enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. Trijenerasyonun kojenerasyondan farkı ise sisteme dahil edilen soğutma sistemi sayesinde, üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir. Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve verimlilik elde edilmektedir.

 

Esko-Sagladigimiz-Avantajlar

Sağladığımız Avantajlar

 • Başta lisans işlemleri olmak üzere hiç bir bürokratik işlemle uğraşılmayacak (6 ay boyunca yaklaşık 150’nin üzerinde imza alınması gerekli)
 • Kredi faizleri dahil  milyonlarca liraya yaklaşan finansman işlemleri için Banka görüşmeleri, danışmanlık hizmetleri, avukatlık ücretleri ile uğraşılmayacak.
 • Finansman koşullarındaki (TL/Euro, faiz) değişiklikler artık sizi kesinlikle etkilemeyecek, kredi kaynakları/teminatlar ve hiçbir öz kaynak kullanılmamış olacak, kredi hatlarınız, teminatlarınız boşu boşuna ana faaliyet konunuz dışındaki bir iş için dolmamış olacak.
 • Ekonomik koşullara bağlı olarak düşük tüketim söz konusu olduğunda her hangi bir atıl yatırım riski olmayacak, elektriğin ucuz bedelle satılarak zarar edilmesi söz konusu olmayacak.
 • Ekonomik koşullara bağlı olarak yüksek tüketim söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan ek enerji önceden anlaşılmış olduğu üzere sınırlandırılmış fiyatlardan alınacak, böylece ekstra tasarruf sağlanacak.
 • Harçlar, emreamade bedel ve bunun gibi kamuya ödenecek (vergi vb. hariç) bedellerdeki fiyat artış riskleri tamamen ortadan kaldırılacak.
 • Hatalı veya yanlış işletmecilik riski tamamen bertaraf edilmiş olacak. Buradan kaynaklanacak ciddi fiyat riski tamamen yok edilecek.
 • Başta Personel giderleri olmak üzere hiç bir masraf ve işleme ihtiyaç duyulmayacak.
 • Bakım onarım, makina kazası-arızası, izinler ve benzeri hiç bir yükümlülük olmayacak.
 • Tek bir fatura nedeniyle son derece basit ve kolay muhasebeleştirme avantajı olacak.
 • Kurulacak uzaktan okuma ve takip sistemiyle tesis içi faturalama işlemleri basitleştirilerek tüm hata ve noksanlar ortadan kaldırılacak, muhasebe işlemleri kolaylaştırılacak.

Sizin çözüm ortağınız olduğumuzda 

 • Elektrik dalgalanmaları veya kesintilerine,
 • Çevre ve emisyonla ilgili tüm sorunlarınıza,
 • Enerji kalitesi ile ilgili sorunlarınıza,

Elektrik ve Doğalgaz maliyetlerinizdeki olumsuz gelişmelere bir SON vereceğiz.

“Eskiden kendi finansman ve operasyonel imkanlarınızla kurarak işletmek zorunda olduğunuz kojenerasyon yatırımlarını, bundan sonra sizin için biz üstleniyor ve işletiyoruz, size de tasarruflardan faydalanmak ve artan karlılığınızla asli konularınızla ilgilenmek kalıyor.”

Neden Enerji Yönetim Hizmeti

ESKO Modelinin Farkını Keşfedin

 • ESKO Enerji’nin makine distribütörlerinden çok önemli farkları vardır. Makine satışında teklif fizibiliteleri sadece makine bedelini ve makinenin üretim faydasını gösterir. ESKO Enerji size toplam enerji Bilançonuzun nasıl etkileneceğini gösterir.

Örneğin tesisinizin önünden geçen doğalgaz boru hattı plastik ise çelik borularla değiştirilmesi gerektiği, dağıtım trafosunun otop fiderine dönüşmesi işi, LİSANS başvuru evrakları ve hatta noter giderleri gibi ödemeler gibi pek çok ekstra maliyet, makina siparişini verdikten sonra ortaya çıkar ve artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelinir.

Satın almaya ek olarak Sağlanan Ekipman ve Hizmetler

Bakanlık Kabulu ve Lisanslamayla ilgili giderlerin tamamı

Üniversite ve Emisyon Raporlarının tamamı

Ana hat – RMS istasyonu arası borulama giderlerinin tamamı

RMS istasyonu (gerekirse) maliyetinin kojenerasyon sistemi ile ilgili kısmının tamamı

RMS istasyonu – kojenerasyon borulama masraflarının tamamı

Kojenerasyon – kazan sistemi borulama masraflarının tamamı

Trafo giderlerinin tamamı

Fider donatım giderlerinin tamamı

Uzaktan okuma ve kontrol sistemlerinin tamamı

Tüm yağ dolumlarının tamamı

 • ESKO Enerji Tekliflerinin Lisanssız Üretim Modeli ile verilen tekliflerden çok önemli farkları vardır. Bu tip teklifler size makine çalışmazken ne kadar kazandıracaklarını vaat ederken, ESKO Enerji santralinin çalıştığı zaman ne kazandığını görebilirsiniz

Örneğin Gündüz ve puant saatlerdeki duruşlarda elektrik enerjisi şebekede gece enerjisinin 4-5 misli pahalıdır. Yani Gündüz saat diliminde bir saatlik duruş gece diliminde 4-5 saatlik tasarrufunuzu götürür. ESKO Modelinde müşterinin, planlı plansız duruş, kaza hasar diğer gerekçelerle üretim kaybı veya yetersiz üretim gibi durumlardan hiçbir şekilde etkilenmemesi sağlanır

 • ESKO Modelinin kiralama, satın alma, leasing gibi fonlama yöntemlerinden çok önemli farkları vardır. ESKO Enerji’de müşterilerimiz sadece Tükettiği Enerjiye bedel öder.

Örneğin, bulunduğunuz sektörde yaşayabileceğiniz bir talep azalması veya tesisinizde bir renovasyon varsa, bu dönemde çalıştırmayacağınız santral için faiz, kredi gibi ödemelerde bulunmanız gerekmez.

Diğer Riskler ve Ek Maliyetler

 • Finansman Riski; değişken faiz oranları, Euro/TL, Dolar/TL gibi parite hareketleri.
 • Dengesizlik Riskl; eksik üretim, eksik tüketim gibi yük eğrisini dengeleyememekten kaynaklanabilecek ciddi maliyetler.
 • İşletme Riski; kaza ve arıza durumunda yedek parça/makina gibi ekipmanın

değişerek tekrar devreye girmesi süresindeki iş ve kazanç kaybı.

 • Mevzuat Riskleri; Çok sık değişen mevzuattan doğan maliyetler.
 • Tarife Riski; T1 ve T2 saatlerinde yüksek alım maliyeti riski.
 • gaz Fiyatı Riski: Santralin tükettiği doğalgaz miktar ve fiyat oynaklığı
 • Yedek Parça, Bakım Onarım Giderleri
 • Kimyasalların Bedeli
 • Personel Maliyeti
 • Santral Sigorta Bedeli
 • Ve benzeri tüm giderlerden

 

Arayın, gelip size karşılaşabileceklerinizi ve çözüm modelimizi anlatalım…

Esko-Lisansli-Model

Lisanslı ESKO Modeli

Bir kojenerasyon tesisi kurmak; zaman, ciddi bir sermaye ve deneyim gerektirir. Eğer enerjiyi ana iş kolu haline getirmeyi planlamıyorsanız, bu yatırımı yapmanız birçok yönüyle ana iş kolunuzu etkileyecektir.

ESKO Enerji “Yap- İşlet” modeli ile müşterisine kojenerasyon santrali satmak yerine bu santrali kendisi kurarak ucuz ve kaliteli enerjiyi yerinde üretmektedir.

Bu sayede müşterilerimiz öz kaynaklarını ve zamanlarını elektrik-ısı üretimi gibi yan işler için harcamazlar. Böylece yakından takip etmeleri olası olmayan enerji sektörüne has riskleri yaşamazlar.

ESKO Enerji ise önceden taahhüt ettiği şekilde yatırımını kendisi yapar ve santrali kullanıma sunar. Müşterilerimiz bir yandan yatırım için para harcamadığı gibi, işletmecilikle ilgili maliyetlerden ve zamandan tasarruf etmiş olur.

Yerinde Üretim Nedir?

ESKO Enerji olarak müşterilerimizin tüketim profiline göre yapacağımız fizibilite ve değerlendirme çalışmaları sonrası işletme sahası içerisinde, kojenerasyon santralini kurup işletiyoruz. Böylece hem ülkemizdeki, hem de AB standartlarındaki tüm emisyon değerlerinin altında temiz elektrik ve ısı enerjisini üreterek hizmete sunuyoruz. Ayrıca ESKO Enerji yatırım yaptıktan sonra müşterilerimiz doğal gaz faturası yükünden kurtulur ve böylece sadece tükettiği elektrik miktarı ve ısı enerjisi için ödeme yapar.

7/24 Veri Takibi

ESKO Enerji 7/24 veri takip teknolojisi ile her gün müşterimizin tesislerinde bulunan santralin 864.000 verisini inceler ve iklim, ekonomi vb. girdilerle birlikte sonraki günler için üretim modelini programlar. Bu sayede tüketici tasarrufunu maksimize eder. Üstelik ESKO Enerji bu hizmet için ek ücret talep etmez.

Trijenerasyon Hizmeti

Eğer yaz ayları için soğutma da talep edilirse, bir Absorbsiyonlu Chiller ile soğutma ihtiyacı da karşılanabilir ve böylece enerji tasarrufu önemli oranda artırılmış olur.

ESKO Modeli Talep edilirse:

 • 10 yıl vadeli Yap- İşlet formunda.
 • 7 yıl vadeli Yap – İşlet-Devret formunda uygulanabilir.