Uygulama Alanlarımız

ESKO MODELİ aşağıdaki müşteri gruplarına özellikle önerilmektedir;

 • Aylık elektrik tüketimi 150.000 kwh olan tüm Ticari işletmeler
 • Yüksek miktarda doğalgaz kullanımı olan endüstriyel tesisler( aylık 35.000 Sm3 üstü)
 • Yüksek miktarda ısı/soğutma ihtiyacı olan tesisler
 • Oteller (özellikle 12 ay çalışanlar)
 • Havalimanları
 • Hastaneler
 • Alışveriş merkezleri
 • Üniversiteler
 • 500 konut ve fazlası olan siteler

“Sizin İçin Yapacağımız İnceleme Ve Değerlendirme Çalışması Sonrasında Uygunluk Durumunuza Birlikte Karar Verelim.”

Kojenerasyon Sisteminin Avantajları

Neden Kojenerasyon ?İşletmeler kojenerasyon sistemleri sayesinde %90 ‘lara varan yüksek enerji verimi ile elektrik ve ısı elde ederken, diğer yandan enerjinin tüketim yerinde üretilmesi sonucunda iletim veya dağıtım şebekesine bağımlılık en aza indirilir. Bu sayede işletmeler şebeke kesintilerinden veya dalgalanmalarından dolayı karşılaşmakta oldukları üretim kayıplarının ve kalite problemlerinin de önüne geçerler; kesintisiz bir enerji sayesinde kesintisiz bir hizmet ve üretim gerçekleştirirler.

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin; yüksek enerji verimliliği, teknik kazanımlar ve ekonomik avantajlar yanında diğer önemli bir faydası ise temiz bir enerji üretim yöntemi olmasıdır. Bu sistemler sayesinde doğaya salınan karbon emisyonlarında kayda değer bir azalma sağlanmakta ve işletmelerin üretimlerini doğaya saygılı bir biçimde sürdürmelerinin yolu açılmaktadır.

Kojenerasyon Yararları

Makro Düzeyde

 • Yüksek birincil enerji kullanım verimliliğinin sağladığı yerel veya ithal enerji kaynaklarının tasarrufu
 • Enerji çevriminin tüketim yerinde gerçekleştirilmesi sonucunda elektrik enerjisi iletim ve dağıtım kayıplarının yok edilmesi.
 • Merkezi santrallara göre daha kısa inşaat ve devreye alma sürelerinin sağladığı hızlı elektrik enerjisi arz satışı.
 • Üretilen yararlı ısı güç birimi başına çevreye atılan katı, sıvı ve gaz madde miktarının, yalnız elektrik üreten merkezi enerji santrali veya yalnız buhar üreten bir endüstri kazanına göre daha az olması.
 • Sanayi tarafından tüketilen elektrik enerjisinin az sayıda merkezi santral yerine, dağılmış bir şekilde endüstriyel tüketim yerlerinde üretilmesinin ulusal güvenliğe sağlayacağı katkı.

İşletme bazında:

 • İşletmenin azalan toplam enerji giderleri, nihai ürün kalitesini düşürmeden maliyetini azaltacak, şirketin rekabet gücü artacaktır.
 • İşletmenin enerji temin güvencesi olacak, üretim kesintilerinin yol açtığı ziyanlar ortadan kalkacaktır.

Neden Kojenerasyon

İşletmeler kojenerasyon sistemleri sayesinde %90 ‘lara varan yüksek enerji verimi ile elektrik ve ısı elde ederken, diğer yandan enerjinin tüketim yerinde üretilmesi sonucunda iletim veya dağıtım şebekesine bağımlılık en aza indirilir. Bu sayede işletmeler şebeke kesintilerinden veya dalgalanmalarından dolayı karşılaşmakta oldukları üretim kayıplarının ve kalite problemlerinin de önüne geçerler; kesintisiz bir enerji sayesinde kesintisiz bir hizmet ve üretim gerçekleştirirler.

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin; yüksek enerji verimliliği, teknik kazanımlar ve ekonomik avantajlar yanında diğer önemli bir faydası ise temiz bir enerji üretim yöntemi olmasıdır. Bu sistemler sayesinde doğaya salınan karbon emisyonlarında kayda değer bir azalma sağlanmakta ve işletmelerin üretimlerini doğaya saygılı bir biçimde sürdürmelerinin yolu açılmaktadır.

Türkiye gibi gelişmekte olan ve enerji kaynakları bakımından da zengin olmayan ülkeler için enerjinin verimli kullanılması öncelik arz etmektedir. Bu bağlamda enerji israfının minimize edildiği birleşik ısı ve güç sistemleri her geçen gün popülerliğini arttırmakta ve büyük üretim hacmine sahip birçok firma tarafından kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Kojenerasyon & Trijenerasyon

Elektrik ve ısı enerjisinin aynı anda üretildiği sistemdir. Bu şekilde tek bir yakıt girdisi ile tüketicinin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği gibi aynı zamanda binanın ısıtılması, sıcak su ihtiyacı veya endüstriyel tesislerde kullanılan buhar veya kızgın yağ elde edilebilir.

Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin % 30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe “kojenerasyon” denir.

TRİJENERASYON sistemlerinde ise enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. Trijenerasyonun kojenerasyondan farkı ise sisteme dahil edilen soğutma sistemi sayesinde, üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir. Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve verimlilik elde edilmektedir.