Kurucumuz Sayın Cem Ali ATILGAN, Elektrik Satışları - İkili Sözleşmeler, Yük Dengeleme, Kojenerasyon Yatırımları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları konularında son derece tecrübeli bir profesyonel yatırımcıdır.  Uçtan uca anlaşma yönetiminde başarılı bir geçmişe sahip olan ATILGAN, Genel olarak enerji sektöründe, özel olarak da 32 yılı aşkın tecrübesiyle elektrik ticareti ve enerji finansmanında güçlü bir birikime sahiptir. Yurtdışında uzun yıllardır büyük tüketicilere hizmet vermekte olan “ESCO-Energy Services Company” iş modelini yerinde inceleyerek, benzerini ülkemizdeki ticari ve hukuki altyapıya uyarlamak yoluyla Türk tüketicisinin de yabancı rakipleriyle girdi maliyetlerinde rekabet edebilmesine ve kesintisiz kaliteli enerjiye ulaşmasına destek olmaktadır. Özellikle Toptan elektrik ticareti, İş geliştirme, Finansal analiz, modelleme ve değerlemeler ile Güneş Enerjisi Yatırımları ile ilgilenmektedir. Toptan elektrik ticareti için ülkedeki ilk Lisans sahiplerinden biri olarak görev yapmış (2003), ilk uluslararası elektrik ihracatını gerçekleştiren takım liderliğininde bulunmuş ve ilk 10 yıllık özel sektör PPA'sını imzalayan bir ekibe liderlik etmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olup akıcı İngilizce konuşmaktadır.

Atılgan Enerji ve Danışmanlık, ESKO Enerji Yatırımları A.Ş. ve ESKO Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış firmalarının İcra Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

2005 Yılında Cem Ali ATILGAN tarafından kurularak yerli ve yabancı firmalara başta ENERJİ Yatırımları finansmanı, Yönetimi ve İşletmeciliği konularında destek vermektedir. ATILGAN Danışmanlık ve Enerji aynı zamanda Grubumuzun çatı firması olup kendi enerji yatırımlarımızında finansmanı ve yönetimini yapmaktadır. Planlarınızda olan enerji yatırımları, mevcut tesislerinin satılması veya yeni alımlar ve bunların finansmanı için sizde destek vermekten mutluluk duyarız. Lütfen irtibata geçiniz.


Founded in 2005 by Cem Ali ATILGAN, ATILGAN Consulting and Energy provides support to local and foreign companies in the fields of financing, management and operation of ENERGY Investments. ATILGAN Consulting and Energy is also the umbrella company of our Energy Group which finances and manages our own energy investments. We will be happy to support you for your planned energy investments, sale of existing facilities or new acquisitions and their financing. Please feel free to contact us.

ESKO ENERJİ YATIRIMLARI AŞ ; Kendisi için veya müşterileri için Yap- İşlet-Devret modeli ile enerji santrali kurarak (saha-çatı) işletmesini yapar. Esko Solar markasıyla, 2011 yılından bu yana, bir yandan grup içi trijenerasyon ve GES yatırımları geliştirmekte, diğer yandan müşterilerine güneş enerjisi santrali yatırımı (EPC) hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda, ülkemizin tek gerçek yerli Tracker üreticisinin de Türkiye başbayiliğini yapmaktadır.

ESKO ENERJİ YATIRIMLARI AŞ; Invests and operates power plants (field-rooftop) for itself or for its customers with the Build-Operate-Transfer model. With the Esko Solar brand, since 2011, it has been developing in-group trigeneration and SPP investments on the one hand and provides EPC services to its customers on the other. At the same time, it is also the major dealer of the only real domestic Tracker manufacturer in Turkey.

ESKO ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT IHRACAT VE TOPTAN SATIŞ AŞ ; serbestleşen ve gelişen elektrik satış sektöründe, elektrik enerjisini mevcut tarifelerden daha ucuz ve ekonomik şartlarda sağlamak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Kazan-Kazan ilkesini benimsemiş ortaklıklar kurarak, müşterilerine farklı tasarruf imkanları sunmaktadır. Yeşil enerji ihtiyacı olan tüketiciler için I-REC sertifikası ve enerji verimliliği konularında destek sağlar.

ESKO ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT IHRACAT VE TOPTAN SATIŞ AŞ; In the liberalized and developing electricity sales sector, it offers different savings opportunities to its customers by providing electricity energy at cheaper and more economical conditions than the existing tariffs, establishing partnerships that adopt the Win-Win principle by prioritizing customer satisfaction. It provides support in I-REC certification and energy efficiency services in line with Net Zero Target