Kojenerasyon & Trijenerasyon

Elektrik ve ısı enerjisinin aynı anda üretildiği sistemdir. Bu şekilde tek bir yakıt girdisi ile tüketicinin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği gibi aynı zamanda binanın ısıtılması, sıcak su ihtiyacı veya endüstriyel tesislerde kullanılan buhar veya kızgın yağ elde edilebilir.

Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin % 30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe “kojenerasyon” denir.

TRİJENERASYON sistemlerinde ise enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. Trijenerasyonun kojenerasyondan farkı ise sisteme dahil edilen soğutma sistemi sayesinde, üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir. Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve verimlilik elde edilmektedir.