Sağladığımız Avantajlar

 • Başta lisans işlemleri olmak üzere hiç bir bürokratik işlemle uğraşılmayacak (6 ay boyunca yaklaşık 150’nin üzerinde imza alınması gerekli)
 • Kredi faizleri dahil  milyonlarca liraya yaklaşan finansman işlemleri için Banka görüşmeleri, danışmanlık hizmetleri, avukatlık ücretleri ile uğraşılmayacak.
 • Finansman koşullarındaki (TL/Euro, faiz) değişiklikler artık sizi kesinlikle etkilemeyecek, kredi kaynakları/teminatlar ve hiçbir öz kaynak kullanılmamış olacak, kredi hatlarınız, teminatlarınız boşu boşuna ana faaliyet konunuz dışındaki bir iş için dolmamış olacak.
 • Ekonomik koşullara bağlı olarak düşük tüketim söz konusu olduğunda her hangi bir atıl yatırım riski olmayacak, elektriğin ucuz bedelle satılarak zarar edilmesi söz konusu olmayacak.
 • Ekonomik koşullara bağlı olarak yüksek tüketim söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan ek enerji önceden anlaşılmış olduğu üzere sınırlandırılmış fiyatlardan alınacak, böylece ekstra tasarruf sağlanacak.
 • Harçlar, emreamade bedel ve bunun gibi kamuya ödenecek (vergi vb. hariç) bedellerdeki fiyat artış riskleri tamamen ortadan kaldırılacak.
 • Hatalı veya yanlış işletmecilik riski tamamen bertaraf edilmiş olacak. Buradan kaynaklanacak ciddi fiyat riski tamamen yok edilecek.
 • Başta Personel giderleri olmak üzere hiç bir masraf ve işleme ihtiyaç duyulmayacak.
 • Bakım onarım, makina kazası-arızası, izinler ve benzeri hiç bir yükümlülük olmayacak.
 • Tek bir fatura nedeniyle son derece basit ve kolay muhasebeleştirme avantajı olacak.
 • Kurulacak uzaktan okuma ve takip sistemiyle tesis içi faturalama işlemleri basitleştirilerek tüm hata ve noksanlar ortadan kaldırılacak, muhasebe işlemleri kolaylaştırılacak.

Sizin çözüm ortağınız olduğumuzda 

 • Elektrik dalgalanmaları veya kesintilerine,
 • Çevre ve emisyonla ilgili tüm sorunlarınıza,
 • Enerji kalitesi ile ilgili sorunlarınıza,

Elektrik ve Doğalgaz maliyetlerinizdeki olumsuz gelişmelere bir SON vereceğiz.

“Eskiden kendi finansman ve operasyonel imkanlarınızla kurarak işletmek zorunda olduğunuz kojenerasyon yatırımlarını, bundan sonra sizin için biz üstleniyor ve işletiyoruz, size de tasarruflardan faydalanmak ve artan karlılığınızla asli konularınızla ilgilenmek kalıyor.”